KADRA

Większość naszych nauczycieli pracuje z nami od pierwszego dnia. Wszyscy posiadają akademickie wykształcenie, wieloletnie doświadczenie i przede wszystkim nieograniczone pokłady cierpliwości.

Właściciel – mgr inż. Aneta Stepuch-Galik
– zawód: inż. technolog materiałowy
– specjalność: ceramiczne tworzywa konstrukcyjne
– uczelnia: Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Dyrektor Szkoły – mgr Maria Galik
-zawód: nauczyciel dyplomowany
-specjalność: chemia, matematyka
-uczelnia: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski

Administracja i finanse – Natalia Galik
– zawód: student
– specjalność: etnologia i antropologia kulturowa
– uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Biologia – mgr Anna Bałazińska
– zawód: nauczyciel dyplomowany
– specjalność: biologia
– uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Chemia, matematyka – dr inż. Piotr Radomski
– zawód: nauczyciel akademicki
– specjalność: chemia, matematyka
– uczelnia: Politechnika Krakowska

Fizyka – mgr Barbara Michalak

– zawód: nauczyciel stażysta

– specjalność: fizyka, matematyka, chemia

– uczelnia: 

Geografia – mgr Ewa Marchut

– zawód: nauczyciel dyplomowany

– specjalność: geografia, ochrona i kształtowanie środowiska
– uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

Historia – mgr Wojciech Szpak
– zawód: nauczyciel kontraktowy
– specjalność: historia
– uczelnia: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Informatyka, fizyka – mgr Dariusz Buczek
– zawód: nauczyciel dyplomowany
– specjalność: informatyka, fizyka
– uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Język angielski – mgr Natalia Chrobak

– zawód: nauczyciel
– specjalność: język angielski

– uczelnia: 

Język polski – mgr Anna Partyka

– zawód: nauczyciel kontraktowy
– specjalność: język polski
– uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Język polski – mgr Katarzyna Krzywak

– zawód: nauczyciel kontraktowy
– specjalność: język polski
– uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Matematyka – mgr Maria Poprawa

– zawód: nauczyciel dyplomowany
– specjalność: matematyka
– uczelnia: Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Jagielloński

Podstawy przedsiębiorczości – mgr Małgorzata Chudeusz

– zawód: nauczyciel mianowany
– specjalność: ekonomia
– uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Ekonomiczna

WOS – mgr Ireneusz Gazda

– zawód: nauczyciel dyplomowany

– specjalność: wiedza o społeczeństwie, historia

– uczelnia: Akademia Nauk Społecznych PZPR

Marketing – mgr Magdalena Nowak

– zawód: socjolog

– specjalność: e-commerce

– uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica