Rekrutacja

Poniżej znajdują się listy dokumentów wymaganych przy zapisie do Naszej szkoły podstawowej oraz liceum.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata do szkoły podstawowej.

2. Ostatnie świadectwo ze szkoły podstawowej.

3. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, jeśli kandydat przystąpił do niego.

4. Kserokopia aktu urodzenia – niepełnoletni. 5. Kserokopia dowodu osobistego – pełnoletni.

6. Zaświadczenia o dysfunkcjach.

7. Zdjęcia – 2 sztuki.

8. Potwierdzenie wpłaty wpisowego 100 zł przy wpłacie na konto. Wpłaty można też dokonać w sekretariacie w dniu składania dokumentów.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE DO LICEUM  

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata do liceum. 

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum. 

3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

4. Świadectwo ukończenia klasy I w przypadku przyjęcia do klasy II lub ukończenia klasy II w przypadku przyjęcia do klasy III 

5. Kserokopia aktu urodzenia – niepełnoletni.  6. Kserokopia dowodu osobistego – pełnoletni. 

7. Zaświadczenia o dysfunkcjach. 

8. Zdjęcia – 2 sztuki. 

9. Potwierdzenie wpłaty wpisowego 100 zł przy wpłacie na konto. Wpłaty można też dokonać w sekretariacie w dniu składania dokumentów.

Dyżur sekretariatu odbywa się we wtorki od godziny 16.00 do 17.00.