Rekrutacja

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE DO GIMNAZJUM

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata do gimnazjum.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
4. Świadectwo ukończenia klasy I w przypadku przyjęcia do klasy II lub ukończenia klasy II w przypadku przyjęcia do klasy III.
5. Kserokopia aktu urodzenia – niepełnoletni.
6. Kserokopia dowodu osobistego – pełnoletni.
7. Zaświadczenia o dysfunkcjach.
8. Zdjęcia – 2 sztuki.
9. Potwierdzenie wpłaty wpisowego 100 zł przy wpłacie na konto. Wpłaty można też dokonać w sekretariacie w dniu składania dokumentów.

Przy składaniu dokumentów w sekretariacie zostanie podany termin podpisania umowy o naukę, którą przygotuje szkoła.

Dyżury sekretariatu należy sprawdzić w zakładce KONTAKT.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE DO LICEUM

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata do liceum.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Świadectwo ukończenia klasy I w przypadku przyjęcia do klasy II lub ukończenia klasy II w przypadku przyjęcia do klasy III
5. Kserokopia aktu urodzenia – niepełnoletni.
6. Kserokopia dowodu osobistego – pełnoletni.
7. Zaświadczenia o dysfunkcjach.
8. Zdjęcia – 2 sztuki.
9. Potwierdzenie wpłaty wpisowego 100 zł przy wpłacie na konto. Wpłaty można też dokonać w sekretariacie w dniu składania dokumentów.

Przy składaniu dokumentów w sekretariacie zostanie podany termin podpisania umowy o naukę, którą przygotuje szkoła.