Archiwum Lekcji

11-12.05.2018

GIMNAZJUM

 1. J. angielski: Present Simple, have got, be – budowa zdań, ćwiczenia.
 2. Geografia: Ochrona środowiska – parki i rezerwaty.
 3. Biologia: Zanieczyszczenia powietrza. Dziura ozonowa i efekt cieplarniany.
 4. Chemia: Właściwości aminokwasów.
 5. Fizyka: Rozwiązywanie zadań – prędkość, droga, czas.
 6. Matematyka: Przekształcanie wzorów.

I LO

 1. J. angielski: Konstrukcja be going to – budowa zadań.
 2. Geografia: Charakterystyka stref roślinnych na kuli ziemskiej.
 3. Biologia: Zasoby przyrody. Bioróżnorodność.
 4. Chemia: Składowiska odpadów. Metody utylizacji wybranych grup odpadów.
 5. Matematyka: Funkcja liniowa i jej wykres.

II LO

 1. J. angielski: Sklepy – słownictwo, ćwiczenia.
 2. Geografia: Podział państw świata za względu na poziom rozwoju gospodarczego.
 3. Matematyka: Wybrane elementy funkcji trygonometrycznych. Wartość funkcji.